Tiến độ dự án Imperia Garden Hà Nội tới ngày 10/6/2015: Đến ngày 10/6/2015, Tiến độ dự án Imperia Garden – 203 Nguyễn Huy Tưởng đã đạt tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

Khu A:

    • Đã đổ bê tông 04 đài móng vị trí chân cầu tháp
    • Đang tiến hành đập đầu cọc khu móng thang máy
    • Đào đất được 50% khối lượng

Khu B:

  • Thi công được 112/194 cọc khoan nhồi khu B

Một số hình ảnh thi công thực tế tại công trường dự án:

tiến độ dự án 203 nguyễn huy tưởng

05 tiến độ dự án 203 nguyễn huy tưởng (1) tiến độ dự án 203 nguyễn huy tưởng (2) tiến độ dự án 203 nguyễn huy tưởng (3)