Thiết kế Penthouse Imperia garden 203 Nguyễn Huy Tưởng

Thiết kế chi tiết các căn hộ tầng 29 (Penthouse) tòa nhà 29T- A chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng: Tháp A Dự án Imperia garden 203 Nguyễn Huy Tưởng gồm 8 loại căn hộ Penthouse được thiết kế hiện đại diện tích từ 151.1m2- 244.9m2 gồm từ 3- 4 phòng ngủ chính. Cụ thể như sau:

1. Căn hộ PH-01- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-01- Imperia garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 168,3m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Đông Nam
 • Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 có logia bên ngoài hướng Tây Bắc
  cửa sổ phòng ngủ 4 (Master)
 • Phòng ngủ 3 nằm ở vị trí góc Đông Bắc và Tây Bắc có ban công kéo dài phía bên ngoài.
căn PH 01-imperiagarden

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 01 tầng 29 tòa 29T- A

2. Căn hộ PH-02- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-02- Imperia garden được thiết kế với 3 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 151.1m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Tây Bắc
 • Ban công logia hướng Đông Bắc và Đông Nam
Imperia garden- căn hộ PH 02

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 02 tầng 29 tòa 29T- A

3. Căn hộ PH-03- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-03- Imperia garden được thiết kế với 3 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 151.1m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Đông Nam
 • Ban công logia hướng Đông Bắc và Tây Bắc
Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 03

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 03 tầng 29 tòa 29T- A

4. Căn hộ PH-04- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-04- Chung cư Imperia garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 168.3m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Tây Bắc
 • Ban công logia hướng Đông Nam và Đông Bắc
Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 04

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 04 tầng 29 tòa 29T- A

5. Căn hộ PH-05- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-05- Imperia garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 168.3m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Tây Bắc
 • Ban công logia hướng Đông Nam và Đông Bắc
Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 05

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 05 tầng 29 tòa 29T- A

6. Căn hộ PH-06- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-06- Imperia garden được thiết kế với 3 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 2 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 151.1m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Đông Nam
 • Ban công logia hướng Tây Nam và Tây Bắc
Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 06

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 06 tầng 29 tòa 29T- A

7. Căn hộ PH-07- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-07- Imperia garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 3 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 225.9m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Đông Bắc
 • Ban công logia hướng Đông Nam và Tây Nam
Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 07

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 07 tầng 29 tòa 29T- A

8. Căn hộ PH-08- Imperia garden tầng 29, tòa 29T-A

Căn hộ PH-08- Imperia garden được thiết kế với 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ cho người giúp việc, 3 phòng vệ sinh, logia nằm dọc bên mặt thoáng của căn hộ diện tích 244.9m2 trong đó:

 • Cửa chính hướng Đông Nam
 • Ban công logia hướng Tây Nam và Tây Bắc
Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 08

Mặt bằng 3D Penthouse Imperia garden- căn hộ PH 07 tầng 29 tòa 29T- A