Mặt bằng thiết kế chung cư Imperia Garden Hà Nội – Căn hộ 3 phòng ngủ

1. Mặt bằng căn hộ số 01 Imperia Garden

– Hướng cửa: Đông Nam
– Hướng ban công: Đông Bắc + Tây bắc
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 105,1m2- Thông thủy: 97,6m2
 • Diện tích chung: 36,5m2
 • Phòng bếp: 10,3m2
 • Phòng ngủ 1: 14,2m2
 • Phòng ngủ 2: 9,3m2
 • Phòng ngủ 3: 8,4m2
 • Phòng ngủ 4: 13,7m2
 • WC 1: 3m2
 • WC 2: 3,7m2
 • Lô gia 1: 3,9m2
 • Lô gia 2: 3m2
Mặt bằng Căn hộ 01 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 01 – Imperia Garden Hà Nội

2. Mặt bằng căn hộ số 02 Imperia Garden

– Hướng cửa: Tây Nam
– Hướng ban công: Đông Bắc + Đông Nam
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 96,8m2- Thông thủy: 91,4m2
 • Diện tích chung: 35,6m2
 • Phòng bếp: 8,4m2
 • Phòng ngủ 1: 12,7m2
 • Phòng ngủ 2: 9,2m2
 • Phòng ngủ 3: 9,6m2
 • WC 1: 2,9m2
 • WC 2: 4m2
 • Lô gia 1: 4,2m2
 • Lô gia 2: 2,1m2
 • Phòng giặt: 2,7m2
Mặt bằng Căn hộ 02 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 02 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

3. Mặt bằng căn hộ số 04 Imperia Garden- 203 Nguyễn Huy Tưởng

– Hướng cửa: Đông Nam
– Hướng ban công: Đông Bắc + Tây bắc
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 122,5m2- Thông thủy: 110,5m2
 • Diện tích chung: 43,9m2
 • Phòng bếp: 12,8m2
 • Phòng ngủ 1: 18m2
 • Phòng ngủ 2: 6,7m2
 • Phòng ngủ 3: 11,6m2
 • WC 1: 3m2
 • WC 2: 3m2
 • Lô gia 1: 4,5m2
 • Lô gia 2: 4,7m2
 • Phòng giặt: 2,3m2
Mặt bằng Căn hộ 04 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 04 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

4. Mặt bằng căn hộ số 09 Imperia Garden

– Hướng cửa: Đông Nam
– Hướng ban công: Tây Nam + Tây bắc
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 122,5m2- Thông thủy: 110,5m2
 • Diện tích chung: 39,1m2
 • Phòng bếp: 12,8m2
 • Phòng ngủ 1: 18m2
 • Phòng ngủ 2: 8,9m2
 • Phòng ngủ 3: 11,9m2
 • WC 1: 3m2
 • WC 2: 3m2
 • WC 3: 3,2m2
 • Lô gia 1: 4,1m2
 • Lô gia 2: 4,7m2
 • Phòng giặt: 2,3m2
Mặt bằng Căn hộ 09 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 09 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

5. Mặt bằng căn hộ số 12 Imperia Garden

– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam + Đông Nam
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 84,7m2- Thông thủy: 78,8m2
 • Diện tích chung: 29,4m2
 • Phòng bếp: 5,7m2
 • Phòng ngủ 1: 11,3m2
 • Phòng ngủ 2: 8,9m2
 • Phòng ngủ 3: 11,8m2
 • WC 1: 3m2
 • WC 2: 2,6m2
 • Lô gia 1: 4,1m2
 • Lô gia 2: 2m2
Mặt bằng Căn hộ 12 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 12 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

6. Mặt bằng căn hộ số 13 Imperia Garden

– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam + Tây bắc
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 105,1m2 – Thông thủy: 97,6m2
 • Diện tích chung: 36,9m2
 • Phòng bếp: 9,5m2
 • Phòng ngủ 1: 14,4m2
 • Phòng ngủ 2: 9,3m2
 • Phòng ngủ 3: 13,7m2
 • WC 1: 3,3m2
 • WC 2: 3,2m2
 • Lô gia 1: 4,4m2
 • Lô gia 2: 2,4m2
Mặt bằng Căn hộ 13 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 13 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng