Mặt bằng thiết kế chung cư Imperia Garden – Căn hộ 2 phòng ngủ

1. Mặt bằng căn hộ số 06 và 07 Imperia Garden

– Hướng cửa: Tây Bắc
– Hướng ban công: Đông Nam
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 71m2- Thông thủy: 66,1m2
 • Diện tích chung: 27,8m2
 • Phòng bếp: 5,9m2
 • Phòng ngủ 1: 10,8m2
 • Phòng ngủ 2: 9,2m2
 • WC 1: 2,7m2
 • WC 2: 2,9m2
 • Lô gia 1: 4,4m2
 • Lô gia 2: 2,5m2
Mặt bằng Căn hộ 06 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 06 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 07 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 07 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

2. Mặt bằng căn hộ số 11 Imperia Garden

– Hướng cửa: Tây Bắc
– Hướng ban công: Đông Nam
Diện tích: 

 • Diện tích tim tường: 74m2- Thông thủy: 69,3m2
 • Diện tích chung: 31,2m2
 • Phòng bếp: 5,5m2
 • Phòng ngủ 1: 13,5m2
 • Phòng ngủ 2: 2,8m2
 • WC 1: 2,6m2
 • WC 2: 2,7m2
 • Lô gia 1: 3m2
 • Lô gia 2: 2,6m2
Mặt bằng Căn hộ 11 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 11 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

3. Mặt bằng căn hộ số 14 Imperia Garden

– Hướng cửa: Đông Nam
– Hướng ban công: Tây Bắc
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 76m2- Thông thủy: 70,7m2
 • Diện tích chung: 26,3m2
 • Phòng bếp: 6,9m2
 • Phòng ngủ 1: 13,2m2
 • Phòng ngủ 2: 11m2
 • WC 1: 2,7m2
 • WC 2: 3,6m2
 • Lô gia 1: 4,7m2
 • Lô gia 2: 2,8m2
Mặt bằng Căn hộ 14 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 14 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

4. Mặt bằng căn hộ số 03 Imperia Garden

– Hướng cửa: Tây Bắc
– Hướng ban công: Đông Bắc
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 77m2- Thông thủy: 73,9m2
 • Diện tích chung: 30,9m2
 • Phòng bếp: 8,3m2
 • Phòng ngủ 1: 11,3m2
 • Phòng ngủ 2: 9,6m2
 • WC 1: 2,8m2
 • WC 2: 2,9m2
 • Lô gia 1: 3,7m2
 • Lô gia 2: 2,5m2
 • Phòng giặt: 1,9m2
Mặt bằng Căn hộ 03 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 03 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

5. Mặt bằng căn hộ số 10 Imperia Garden Hà Nội

– Hướng cửa: Đông bắc
– Hướng ban công: Tây Bắc
– Diện tích:

 • Diện tích tim tường: 77m2- Thông thủy: 73,9m2
 • Diện tích chung: 30,7m2
 • Phòng bếp: 8,3m2
 • Phòng ngủ 1: 11,5m2
 • Phòng ngủ 2: 9,6m2
 • WC 1: 2,8m2
 • WC 2: 2,9m2
 • Lô gia 1: 1,4m2
 • Lô gia 2: 2,5m2
 • Phòng giặt: 1,8m2
Mặt bằng Căn hộ số 10 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ số 10 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

6. Mặt bằng căn hộ số 15 Imperia Garden

– Hướng cửa: Đông nam
– Hướng ban công: Đông Bắc +Tây bắc
– Diện tích: 

 • Diện tích chung: 27,7m2
 • Phòng bếp: 6,8m2
 • Phòng ngủ 1: 10,6m2
 • Phòng ngủ 2: 8,3m2
 • WC 1: 2,7m2
 • WC 2: 2,9m2
 • Lô gia 1: 4,4m2
 • Lô gia 2: 2,4m2
Mặt bằng Căn hộ 15 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 15 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

7. Mặt bằng căn hộ số 16 Imperia Garden

– Hướng cửa: Đông nam
– Hướng ban công: Tây bắc +Tây nam
– Diện tích: 

 • Diện tích chung: 27,7m2
 • Phòng bếp: 6,8m2
 • Phòng ngủ 1: 10,6m2
 • Phòng ngủ 2: 8,3m2
 • WC 1: 2,7m2
 • WC 2: 2,9m2
 • Lô gia 1: 4,4m2
 • Lô gia 2: 2,4m2
Mặt bằng Căn hộ 16 - chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng

Mặt bằng Căn hộ 16 – chung cư 203 Nguyễn Huy Tưởng